Behandling av hyperhidrose

I behandlingen av overdreven svetting, hyperhidrose, blir botulinumtoksin injiserert i et rutemønster over det svært svette området. Det kan være store områder, f.eks. brystet, ryggen og hodet eller mindre som armhulene, lysken, hender og føtter. Noen behandles ett område, noen ganger flere samtidig.

Injeksjonene gjøres med en tynn nål og en dråpe settes i hudflaten på flere steder.

På det første møtet med legene på Svetteklinikken diskuteres blant annet egnet bedøvelsesmetode, som kan variere fra bedøvelseskrem (EMLA), til «tannlegebedøvelse» eller en kort morfinrus. I behandlingen av hender og føtter brukes en spesiell bedøvelsesmetode som er utviklet for behandling av pasienter med hyperhidrose, nemlig «mansjettmetoden». Den fungerer bra for de fleste, og bedøvelsen slipper raskt taket, noe som gjør det enkelt å vende raskt tilbake til f.eks. jobb og studier. Om og hva slags bedøvelse som skal brukes før behandling, avhenger av den enkelte og det området som behandles.

Botulinumtoksin er et naturprodukt (laget av bakterien clostridium botulinum) samt medikamenter som hjelper mennesker i ulike sykdomstilstander. Botulinumtoksin er en relativt «snill» behandling som har få, lokale og forbigående bivirkninger. Dette er fordi stoffet injiseres lokalt i huden og som derfor svært sjelden sprer seg til resten av kroppen. Les mer om bivirkninger under hvert enkelt behandlingsområde.

Effekten av behandlingen kommer etter 2–3 dager, men noen ganger tar det opptil en uke. Effekten varer i 3–12 måneder hos de fleste.
Sett alltid av litt ekstra tid under behandlingen. Ved behandling av armhulene 30 minutter, hender/føtter 2 timer og andre behandlingsområder 1,5 time. Det er ikke lurt å kjøre bil ved bedøvelse med morfinrus eller «tannlegebedøvelse», ellers går det fint.

Ved første legebesøk diskuteres også alternative behandlinger med piller, men også en vurdering av om svetting er en underliggende årsak som må undersøkes.