Årsaker til hyperhidrose

For de fleste som lider av hyperhidrose, er det ingen annen årsak enn at det er arvelig. Det er sannsynligvis flere gener (arvestoffer) som korrelerer for å fremskaffe hyperhidrose. Nesten halvparten av pasientene som søker hjelp hos Svetteklinikken, vet om minst én nær slektning som lider av hyperhidrose.

Det sympatiske nervesystemet (“fight and flight”)

Pasienter med hyperhidrose har ikke flere eller større svettekjertler enn andre. Imidlertid reagerer en pasient med flere nervesignaler til svettekjertlene sammenlignet med kontrollpersoner på stimuli som smerte, varme, spenning, TV-titting, snakking i telefonen og så videre. Nervene som går til svettekjertlene, kalles sympatiske og er nerver som ikke styres av viljen. Disse sympatiske nervene kalles noen ganger også «fight and flight»-nerver, og signaleringen er delvis en reaksjon på stress. Det var og er viktig å bli fuktig i håndflatene og fotsålene for raskt å få en god gripefunksjon i stressende situasjoner. For våre forfedre kunne funksjonen være avgjørende ved angrep. De måtte raskt få et godt grep om stokken («fight») for å kjempe eller lianen («flight») for å rømme. Å jobbe med løft eller finmotorikk i dag kan være vanskelig nok uten håndsvette. Vi kjenner alle folk som må væte fingeren for å bla om avissiden eller spytte i hendene ved dragkamp. Problemet for pasienter med hyperhidrose er at den ekstra svetten ikke fører til et godt grep, snarere tvert imot: hånden blir bløt og grepet blir dårligere!

Sekundær hyperhidrose

Noen ganger er hyperhidrose et symptom på en annen, underliggende sykdom, for eksempel økt metabolisme. Noen ganger forårsakes hyperhidrose av eller forverres av legemidler. Hvis det er en underliggende årsak til lidelsen, kalles det sekundær hyperhidrose. En beskrivelse av pasientens symptomer kan ofte raskt utelukke sekundære årsaker, noen ganger kreves blodprøver eller andre utfyllende undersøkelser.