Livskvalitet

Flere uavhengige studier viser at pasienter med hyperhidrose har en svært dårlig livskvalitet. Livskvalitet målt ved Dermatology Life Quality Index (DLQI) viser at pasienter med hyperhidrose generelt har lav livskvalitet, tilsvarende alvorlig akne som krever Roacutan®, eller pasienter med psoriasis som krever biologiske legemidler. Mange i yrket har mangelfull kunnskap om hyperhidrose, og mange pasienter indikerer at de ikke er blitt tatt alvorlig når de har søkt hjelp. Det er også mange ideer i yrket om hvilken type hyperhidrose som er mest plagsom for pasienten. Mange tror at håndsvette er mest plagsomt. Det har imidlertid vist seg at f.eks. underarmssvette og håndsvette har samme negative innvirkning på livskvaliteten. Det er trolig ingen forskjell i effekt på livskvaliteten når det gjelder stedet man svetter fra.