Henvis til Svetteklinikken

Som fastlege eller spesialist kan du henvise til Svetteklinikken, men patienten må selv betale, da vi ingen aftale har med det norske sundhedsvæsen.

Postadresse:
Svetteklinikken
Hidros Norway
Domus Medicus
Pilestredet Park 7, inng. Stensberggt.
0176 OSLO

Telefon: +46 84020900

Noen fylker er restriktive med å henvise til andre fylker.

Carl Swartling
Svetteklinikken