Behandling

Førstevalget ved behandling av fokal hyperhidrose er aluminiumklorid, for eksempel Absolut Torr eller Bats. Ved generell hyperhidrose kan tablettbehandling (antikolinergika) testes.

Andrevalget ved behandling av fokal hyperhidrose er botulinumtoksin, men iontophoresis kan vurderes når hånd- og fotsvette.

Tredjevalget er tabletter (antikolinergika) og ved aksillær hyperhidrose kan aksillær fjerning vurderes.

Fjerdevalget er sympatektomi og er indikert med håndsvette.

Behandling av hyperhidrose med psykoterapi er både kostbart og vanskelig å lykkes med. Det er enkeltstudier som viser at f.eks. biofeedback kan være effektivt, men evidensgraden er lav. Mange pasienter har opplevd det som støtende å bli henvist til psykiater for en tilstand som er somatisk, og som ofte kan behandles med hell med for eksempel botulinumtoksin. Imidlertid kan KBT være et alternativ for pasienter som ingen annen medisinsk behandling virker på.